Några av våra priser 

2022-01-03 – 2023

VETERINÄRMOTTAGNING

Veterinärbesök 30 min: 645 kr  (ev receptarvode tillkommer)

Veterinärbesök 40 min: 745 kr  (ev receptarvode tillkommer)

Veterinärbesök akut dag: 975 kr  (ev receptarvode tillkommer)

Veterinär återbesök: 485 kr  (ev receptarvode tillkommer)

Fästingprofylax, inkl recept: 415 kr

Vaccination DHPPI, Tricat: 415 kr    (1:a djuret, från 2:a djuret 330 kr)

Vaccination Rabies, Leptospiros: 440 kr

Vaccination PI, Ducat: 385 kr    (1:a djuret, från 2:a djuret 330 kr)

Rabiesvaccination + utfärdande av pass: 825 kr

Kaninvaccination Nobivac Myxo-RHD PLUS: 645 kr

Vaccination vid annan åtgärd: 330 kr

Vaccination häst F: 595 kr

Vaccination häst FT: 650 kr

 

Kloklipp: 185 kr

Kloklipp paket hund: 696 kr

Kloklipp paket katt: 616 kr

 

Kastration hanhund <15 kg: 3625 kr (ej krypt)

Kastration hanhund  15-45 kg: 3825 kr (ej krypt)

Kastration hanhund >45 kg: 4750 kr (ej krypt)

 

Kastration tik <15 kg: 6600 kr

Kastration tik 15-45 kg: 6825 kr

Kastration tik >45 kg: 7695 kr

 

Kastration honkatt endast kastration: 1045 kr

Kastration honkatt inkl vacc: 1263 kr

Kastration honkatt inkl vacc, id-märkning chip: 1310 kr

Kastration hankatt endast kastration: 605 kr

Kastration hankatt inkl vacc: 835 kr

Kastration hankatt inkl vacc, id-märkning chip 940 kr

 

Progesteronprov 1:a: 1000 kr

Progesteronprov 2- : 835 kr

Dräktighetsröntgen: 895 kr

Dräktighetsultraljud:  945 kr

 

Bes+vacc+id: 675 kr (gäller valpkull alt kattungekull). 225 kr/åtgärd vid hel kull. 

 

SKK-röntgen:

Höftled: 1295 kr (inkl sedering)

Höftled + armbågar: 1395 kr (inkl sedering)

HUNDSIM

Hundsim med personal: 575 kr

Hundsim med personal <30 min: 315 kr

Simkörkort 3 ggr med personal: 1600 kr

Självsim efter taget simkörkort: 320 kr/timme

 

LÖPBAND

Löpband med personal: 265 kr

GYMRUMMET 320 kr/timme

VIBB

Vibb med personal: 160 kr

Vibb: 110 kr

WATERWALKER (WW), alltid med personal

WW: 575 kr

WW 5-kort: 2730 kr

WW 10-kort: 5160 kr

 

FRISKVÅRD m personal

Friskvård 1:a besöket: 780 kr

Friskvård massage MINI: 460 kr

Friskvård massage MINI, 5-kort: 2200 kr

Friskvård massage MINI, 10-kort: 4200 kr

 

Friskvård massage MAX: 700 kr

Friskvård massage MAX, 5-kort: 3400 kr

Friskvård massage MAX, 10-kort: 6500 kr

Laser: 460 kr

 

Balansbollsträning 30 min: 420 kr

Stretching (undervisning): 440 kr

Belastningscheck inkl råd: 260 kr

 

REHAB m personal

Rehab 1:a besök 800 kr

Rehab MINI: 480 kr

Rehab MINI, 5-kort: 2300 kr

Rehab MINI, 10-kort: 4300 kr

 

Rehab MAX: 800 kr

Rehab MAX, 5-kort: 3940 kr

Rehab MAX, 10-kort: 7300 kr

 

TRÄNINGSHALLAR:

Vardag 00-16: 320 kr/h

Vardag 16-24: 350 kr/h

Helg och helgdagar: 350 kr/h

Heldag vardag 10 h: 2700 kr

Heldag helg 10 h: 3250 kr

Halvdag vardag 5 h: 1350 kr

Halvdag helg 5 h: 1600 kr

 

TEORISAL

I anslutning till hallen på plan 2 finns teorisalen med fullutrustat kök och whiteboard. Teorisalen kan även hyras separat:

Teorisal/ h: 110 kr

STORA KONFERENSSALEN

I salen finns plats för ca 20-25 personer och är utrustad med bildskärm.

260 kr /h

 

Önskas mer information angående träningshallarna, teorisal eller stora konferenssalen, kontakta oss på info@smadjursdepan.se eller på telefon: 0470-55 41 00