Några av våra priser

VETERINÄRMOTTAGNING

Vaccination DHPPI, Tricat: 375kr (1a djuret, från 2a djuret 300kr)

Vaccination Rabies, Leptospiros: 400kr

Vaccination PI, Ducat: 350kr (1a djuret, från 2a djuret 300kr)

Rabiesvaccination + utfärdande av pass: 750kr

Kastration hanhund<15kg: 3300kr (ej krypt)

Kastration hanhund>15kg: 3500kr (ej krypt)

Kastration tik <15kg:6000kr

Kastration tik >15kg:6250kr

Kastration honkatt inkl vacc och id-märkning(chip):1100kr

Kastration honkatt endast kastration: 950kr

Kastration hankatt inkl vacc och id-märkning(chip): 750kr

Kastration hankatt endast kastration: 550kr

Dräktighetsröntgen 750kr

Dräktighetsultraljud 850kr

SKK-röntgen:

Höftled: 1510kr (inkl sedering och avgift till skk)

Höftled + armbågar: 1750kr (inkl sedering och avgift till skk)

Höftled + armbågar + knäleder: 1950kr (inkl sedering och avgift till skk)

Hundsim

Hundsim med personal: 550kr

Simkörkort 3 ggr med personal: 1500kr

Självsim efter taget simkörkort: 300kr

För mer förmånliga priser med friskvård utan personal finns möjlighet att skaffa DEPÅ-KONTO klicka här (separat pdf med info)

Löpband

Löpband med personal: 250kr

Löpband: 150kr

För mer förmånliga priser med friskvård utan personal finns möjlighet att skaffa DEPÅ-KONTO klicka här (separat pdf med info)

Vibb

Vibb med personal:150kr

Vibb: 100 kr

För mer förmånliga priser för friskvård utan personal finns möjlighet att skaffa DEPÅ-KONTO klicka här (separat pdf med info)

Waterwalker (WW), alltid med personal

WW: 550kr

WW/Hundsim 5-kort: 2600kr

WW/Hundsim 10-kort: 4940kr

Friskvård/rehab med personal

1a besöket: 750 kr

Friskvård massage MAX: 650kr

Friskvård massage MINI: 400kr

Laser: 400 kr

Balansbollsträning 30 min: 400kr

Stretching (undervisning): 400kr

Belastningscheck inkl råd: 250 kr

Massage MINI, 5-kort: 1850kr

Massage MINI, 10-kort: 3600kr

Massage MAX, 5-kort: 3050kr

Massage MAX, 10-kort: 5800kr

Rehab MINI: 400kr

Rehab MAX: 750kr

Rehab, 5-kort: 1850kr

Rehab, 10-kort: 3600kr

Rehab, 5-kort: 3560kr

Rehab, 10-kort: 6750kr

TRÄNINGSHALLAR:

Vardag 00-16: 300kr/h

Vardag 16-24: 325kr/h

Helg och helgdagar: 325kr/h

Heldag vardag 10 h: 2500kr

Heldag helg 10 h: 3000kr

Halvdag vardag 5h: 1250kr

Halvdag helg 5h: 1500kr

Teorisal/ h: 100kr

Terorisal heldag 10h  vardag:500kr

Teorisal halvdag 5h vardag: 250kr

Teorisal heldag 10h helg: 800kr

Teorisal halvdag 5h helg: 400kr

För mer förmånliga priser för friskvård utan personal finns möjlighet att skaffa DEPÅ-KONTO klicka här (separat pdf med info)

Teorisal med fullutrustat kök, whiteboard och bildskärm kan hyras separat:

100 kr/h eller 800 kr/heldag 10 h.

Önskas mer information angående träningshallarna, kontakta oss på info@smadjursdepan.se eller på telefon: 0470-55 41 00